Store muligheter for små og mellomstore bedrifter!

Etter ønske fra næringslivet i regionen så kan vi nå tilby et informasjonsmøte og søknadsskriverkurs om SMB-instrumentet! Om du er en bedrift med internasjonale ambisjoner, så er dette en fin mulighet for deg til å bli orientert om gode finansieringsmuligheter.

Søknadsskriverkurs for SMB-instrumentet arrangeres onsdag den 6. november i Sogndal
Det er begrenset antall plasser og fortløpende påmelding.
Kurset er gratis.

Meld deg på til kontaktperson John Tveit på epost: john.tveit@innovasjonnorge.no i Enterprise Europe Network Norge/Innovasjon Norge. John Tveit kan kontaktes på tlf.nr. 980 28 771.
Kunnskapsparken v/Hilde Grinde kan også kontaktes på tlf.nr. 908 57 394.

Om datoene ikke passer så arrangeres kurset også i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Skien. Se datoene her.


Hvem kan søke støtte?
Små og mellomstore bedrifter med høye ambisjoner om internasjonalisering og vekst kan søke. Bedrifter kan søke alene eller sammen med andre. Ordningen skal sikre at innovative idéer når markedet. Målgruppen er primært etablerte bedrifter, men start-up bedrifter er på ingen måte utelukket.

Hva kan SMB-bedrifter få støtte til?
Gjennom SMB-instrumentet kan små og mellomstore bedrifter få finansiell støtte til kommersialisering av innovative idéer innenfor en rekke temaer og fagområder (helse, mat, hav, bio-økonomi, energi, klima, transport, samfunnssikkerhet med flere). Det er 3 faser i SMB-instrumentet. Støtten gis i form av tilskudd og rådgiving.
Det er også mulig å få økonomisk støtte gjennom PES til å skrive søknader både til fase 1 og fase 2 i SMB-instrumentet. 

 • Fase 1 – Konsept og mulighetsstudie (-6 mnd.):
  Engangssum på 50 000 Euro.
  Aktiviteter kan være risikovurderinger, kartlegging av immaterielle rettigheter, design, pilotsøknad, partnersøk etc.
  Fase en skal resultere i en mulighetsstudie og en utvidet forretningsplan.
 • Fase 2 – Innovasjonsaktiviteter (1-2 år):
  Engangssum på mellom 0.5 og 2.5 millioner Euro.
  Aktiviteter i denne fasen kan være demonstrasjoner, testing, utvikling av prototyper, pilotering, oppskalering, markedstilpasninger, FoU etc.
  Etter fase to skal innovasjonen være klar for markedet.
 • Fase 3 – Kommersialisering:
  Aktiviteter i denne fasen kan være styrket tilgang til privat finansiering, nettverk, opplæring ol.

Program for SMB-søknadsskriverkurs:
Kurset gir en kort introduksjon til SMB-instrumentet og viser hvordan Enterprise Europe Network kan bistå deg med søknadsprosessen. Det er også fokus på hvordan du kan skrive en god søknad, deltakelsesregler og økonomiske støtteordninger til selve søknadsskrivingen. I tillegg så kan du få snakke med en rådgiver om ditt prosjekt.

Se fullstendig program her.

Les mer om SMB-instrumentet her.