Stor tildeling til SPV-fondet

Sparebanken Vest sitt næringsfond, SPV fondet, har fått tildelt 1.5 millioner fra Sparebanken Vest. Tildelingen er en kraftig økning og skal benyttes til næringsutvikling i Sogn og Fjordane med mål om flere arbeidsplasser og bærekraftige nyetableringer i Sogn og Fjordane.

Kunnskapsparken administrerer fondet og gleder seg over de nye mulighetene dette gir for vekst i Sogn og Fjordane.