Skriveverkstad SkatteFUNN: Skei, 14. august

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med Forskingsrådet og Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane aktiv skrivedag i SkatteFUNN: Skriveverkstad.

SkatteFUNN er ei skattefrådragsordning for bedrifter som utviklar nye eller betre varer, tenester eller produksjonsprosessar. Lurer du på om SkatteFUNN er noko for di bedrift, eller er du i gang med ein søknad? Kom på SkatteFUNN-skriveverkstaden 14. august. Der vil du få informasjon frå Forskingsrådet om kva du kan få økonomisk støtte for gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt. Last ned brosjyre om SkatteFUNN her.

På skrivedagen jobbar du med ditt prosjekt og får råd til utfylling av søknadsskjema med målsettingar, FoU-utfordringar og aktivitetar. Vi vil gå trinnvis gjennom søknaden og gi råd undervegs. Hugs å ta med PC/nettbrett.

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil informere om regionale ordningar for forsking og innovasjon. Du kan også diskutere moglegheiter for bedriftsutvikling med Kunnskapsparken Sogn og Fjordane som stiller med forretningsutviklar. Rådgjevar frå Innovasjon Norge vil også vere tilgjengeleg.

PROGRAM:

 

09:30

Kaffien står klar

10:00

Velkommen

10:05

Regionale ordningar for forsking og innovasjon

10:15

SkatteFUNN  – Kva og korleis?

11.00

Kom igang:  Innlogging og oppretting av søknad og start skriveøkt

11:30

Lunsj

12:00

Skriveøkt, med rettleiing undervegs, fortset
14:45 Oppsummering og vel heim

PÅMELDING
Skrivedagen er den 14. august på Skei på Thon Hotell Jølster.
Påmeldingsfrist er 9. august.

Meld deg på her.

Ta kontakt med Jøril Hovland (48219780 eller joeril@kpsf.no) om du har spørsmål.

Velkomen til ein produktiv skrivedag i SkatteFUNN!