SkatteFUNN Åpen Dag 2017

Skattefunn åpen dag finn i år stad på Skei Hotell tysdag 21.mars.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • du skal utvikle ei ny eller betre vare, teneste eller produksjonsprosess
  • du har eit målretta og avgrensa prosjekt for å oppnå dette
  • bedrifta di har nytte av resultatet

Link til program og påmelding finn du her.