Samarbeid gir vekst

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane skal bidra til innovasjon og vekst og hjelpe gründere til å lykkes. I dette arbeidet ser en viktigheten av bl.a. samlokalisering og nettverksbygging. Når flere bransjer møtes skapes det ofte en merverdi i form av nye ideer og vekst. Dette vil igjen trekke til seg nye folk og skape flere etableringer og arbeidsplasser. På Fosshaugane Campus har en klart å få til et slikt miljø, men det er ønskelig med flere slike klynger i fylket.

Les reportasje i NRK Sogn og Fjordane vedr. samarbeid og bedriftsetableringer.