Mer kunnskap om styrerarbeid?

Kurset «Skaff deg styrerkompetanse I» arrangeres i vår av Innovasjon Norge. Kurset skal gi kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Ein del av kurset foregår i fiktive styregrupper med realistiske bedriftssaker, basert på praktiske erfaringar. Kurset kvalifiserer potensielle styremedlemmar og gir formell kompetanse. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter.

Påmeldingsfrist er 1.februar 2015.

Les mer om kurset og meld deg på her.