Lederutvikling i Sogn og Fjordane

Programmet for lederutvikling i Sogn og Fjordane (LIFF) er et tilbud til ledere og mellomledere der fagområdet denne gangen er internasjonalisering. Programmet består av 3 samlinger og er et samarbeid mellom Stryn Næringshage og Innovasjon Norge.

Les her for mer informasjon og påmelding.