Kunnskapsparken søker trainee innan forretningsutvikling

Har du interesse for strategi, innovasjon og entreprenørskap?

Bli med på laget for å hjelpe fram framtidas vekstbedrifter.

Skynd deg! Søknadsfristen er 2.juli 2018.

Vi tilbyr traineestilling som forretningsutviklar, der stillinga er del av Framtidsfylket sitt traineeprogram i 2018/19.

Du er ein initiativrik, sjølvgåande, utadvent og strukturert person. Du er ein lagspelar og nettverksbyggar med interesse og forståing for innovative og kommersielle prosessar. Du ønskjer å vidareutvikle og skape suksesshistorier, og jobbar for å få fram livskraftige og lønsame bedrifter i Sogn og Fjordane.

Arbeidsoppgåvene er allsidige med hovudvekt på;

 • Delta i utvikling og kommersialisering av nye idear og forskingsresultat
 • Bidra til å identifisere og evaluere nye forretningsidear
 • Gjere inkubatoren attraktiv for potensielle inkubatorbedrifter, eigarar og sponsorar
 • Initiere nye utviklings- og samarbeidsprosjekt med andre verksemder og innovasjonsmiljø

Som forretningsutviklar hjå oss vil du få ei allsidig rolle med gode utviklingsmoglegheiter, og i stor grad kunne påverke eigen arbeidsdag.

Som Framtidsfylket Trainee får du;                                                                                        

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

 Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee;

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg

 Ønska kvalifikasjonar er relevant høgare utdanning, gjerne med kompetanse innan forretningsutvikling og prosjektleiing.

Kontorstad er Førde.

Søknadsfrist: 2. juli 2018

Oppstart: august/september

Send søknad til kjetil@kpsf.no 

Kontakt: Dagleg leiar Kjetil Kvåle
Mobil: 952 06 574
Epost: kjetil@kpsf.no