Kunnskapsparken med ny informasjonsfilm


Kunnskapsparken kunne i høst lansere sin nye informasjonsfilm.

Animasjonsfilmen informerer om inkubatortjenestene og hva vi kan hjelpe gründere med. Målet med filmen er å fortelle om vårt virkeområde på en enkel og informativ måte. Vi håper filmen vil bidra til at mange gründere tar kontakt.

Filmen er laget av inkubatorbedriften Falkeblikk.