Investeringsincentiv for unge vekstselskap

Foreninga for innovasjonsselskap i Norge (FIN), har saman med Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) fått utarbeida ein rapport om korleis skatteincentiv for investorar, etter britisk modell, kan bidra til at fleire gründerbedrifter lukkast, slik at det vert skapt fleire arbeidsplasser i innovative unge selskap.

Rapporten er eit svar på bestillinga frå Stortinget, der eit fleirtal ba i budsjettforliket for 2016 Regjeringa om å utgreie ulike modellar for skatteincentiv/skattefrådrag for langsiktige investeringar i oppstartsselskap. Les rapporten her.