Inkubatorbedriften nLink revolusjonerer byggebransjen

Inkubatorbedriften nLink har, gjennom sitt samarbeid med Vintervoll utviklet verdens første automatiske borerobot. Boreroboten skal assistere elektrikere, rørleggere, himlingsmontører og andre arbeidsgrupper i oppmåling og boring i betongtak. Målet er å redusere belastningene for arbeiderne ved at roboten utfører de tyngste oppgavene.

Boreroboten orienterer seg inne på byggeplassen hvor en rekke sensorer måler opp forhåndsdefinerte hull som roboten borer automatisk.

Denne uken tester nLink sin prototype på en byggeplass i Trondheim. Hensikten er å måle effektivitet, besparelser og helsegevinst for ansatte og bedrifter. Verden første automatiske borerobot skal etter planen lanseres for det internasjonale markedet på nyåret.

Inkubatorbedriften har fått god dekning i media med sin lansering av verdens første automatiske borerobot.

Se disse lenkene for mer informasjon:
Pressemelding fra nLink
Artikkel i Teknisk Ukeblad
Video i Adresseavisen