Inkubatorbedrift er del av et forskningsprosjekt ved Høyskolen i Sogn og Fjordane

Inkubatorbedriften Intempo AS har utviklet Bravo-leken. Målet med Bravo er å fremme læring og forebygge vansker ved å bedre den språklige bevisstheten, øke forståelsen og ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser.

Intempo skal delta i et forskningsprosjektet sammen med Høyskolen i Sogn og Fjordane for å kartlegge effekt ved bruk av Bravo. Prosjektet involverer 22 barnehager i Sogn og Fjordane hvor rundt 100 barn i alderen 1 1/2 og 2 år deltar. I 2 perioder à 3 måneder, skal barn gjennom lek i 15 minutter daglig trene systematisk på språk og fysiske aktiviteter. Prosjektet kan belyse om ekstra trening og fokus på ord, begrep og fysisk aktivitet ved hjelp av Bravo har positiv effekt på barn sin språkutvikling.

Les mer om Intempo AS og Bravo på Intempo sin hjemmeside.