Informasjonstreff om SkatteFUNN

Den 14.august arrangerer Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge informasjonstreff om Skattefunn.

SkatteFunn-ordninga kan gi di bedrift inntil 20 % skattefrådrag på kostnadar knytt til forskings- eller utviklingsarbeid. Om di bedrift ikkje er i skatteposisjon, så vil støtta utbetalast som eit kontant tilskot frå likningsmyndigheitene.

Du kan sende inn SkatteFunn-søknad heile året. Men om du ynskjer skattefrådrag på kostnader for 2014, må søknaden sendast inn innan garantifristen den 1.september 2014.

På informasjonstreffet vil du få ein innføring i SkatteFunn-ordninga og kva som ligg i FoU-begrepet. Du får kjennskap til søknadsprosedyren og du vil også få mulegheit til å opprette og starte å skrive søknaden din.

Det er gratis å delta. SkatteFunn-treffet blir arrangert på Fosshaugane Campus.
Frist for påmelding er 6.august.