Hels på vår nye trainee

Tuva Eide (25) har erfaring og eigenskapar som passar oss godt.

Eide har ein fersk mastergrad i lomma, i entreprenørskap, innovasjon og samfunn frå NTNU Trondheim. Frå før har ho ein bachelorgrad i statsvitskap og språk frå Sør-Afrika. No har ho starta som trainee hos oss i Kunnskapsparken, med tittelen forretningsutviklar – noko vi er veldig glade for.

Ho er ein del av Framtidsfylket sitt traineeprogram for 2018/2019. I følge kollega Hilde Grinde er traineeprogrammet eit flott tiltak for nyutdanna som vil ut i arbeidslivet, og ei moglegheit for bedrifta til å finne unge, skarpe hovud.

– Tuva passar godt inn i gjengen, med relevant bakgrunn og eigenskapar som passar oss godt. Ho har allereie ei god forståing av korleis verkemiddelapparatet og systemet for nyvinningar fungerer, så ho vil passe godt inn som forretningsutviklar hos oss, fortel Grinde.

Eide har vore involvert i startup-miljøet i Trondheim, mellom anna som medlem av ein oppstartsbedrift. Likevel er det som tilretteleggjar, utviklar og nettverksbyggjar ho trivst best.

– Eg var på Framtidsfylket si karrieremesse i Trondheim i januar, og vart kjend med arbeidsmoglegheitene i Sogn og Fjordane. Då Kunnskapsparken kom med ei ledig traineestilling var eg ikkje i tvil om at eg skulle søkje.

Kontorplass på Peak Sunnfjord

Eide skal jobbe frå Førde og vere tett på arbeidet med Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet. Etter kvart skal ho sitte på Peak Sunnfjord, eit «coworking space». Her har ulike verksemder, som arbeider for vekst og utvikling i fylket, moglegheit til å arbeide tettare saman. Ho skal vere tilgjengelig for gründerar som kjem med sine idear, samt bidra med å skape eit miljø for innovasjon og nytenking i byen.

Stavangerjenta har budd og jobba i Førde i litt over ei veke, og ho trivst godt allereie.

­– Til no har det vore veldig sosialt. Eg har helsa på mange flotte menneske gjennom jobben, og det er mykje spanande som skjer kvar dag. I tillegg har fjella og naturen levert rimelig bra, fortel ho.