Gründerkveld på FUS 20.mars

Har du ein god idé, men manglar pengar? Eller er du gründer og vil utvida nettverket i Sogn?

Det er snart søknadsfrist til Sparebanken Vest sitt næringsfond (26. mars), og vi er på jakt etter gode søknader.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane inviterer dermed til informasjon om sparebanken Vest sitt næringsfond og lett mingling tysdag 20. mars kl. 18:00 i gründerlokalet FUS i 1. etasje innovasjonsbygget Sogndal Campus.

Sogn Næring vil også fortelje om gründerlokalet FUS og spennande planar framover!

Les meir om næringsfondet her: https://www.kpsf.no/fa-pengestonad-i-ein-tidleg-fase/

Send en e-post til lisbeth@sognnæring.no om du ønskjer å bli med – så veit vi kor mange vi blir.

Velkomne!