Oppdrag

Kunnskapsparken har dei siste åra vore involverte i mange ulike nyskapingsprosjekt, det vil seie forretningsidear som har eit kommersielt potensiale og innovasjonshøgde. Vi har bidrege med bedriftsutvikling, investering og etablering i ein del av desse.

Våre tilsette har lang og brei erfaring innan prosjektleiing, og kan bidra med gjennomføring, rådgiving og framskaffe finansiell støtte for nyskapings- og samarbeidsprosjekt.