Samarbeidspartar

Kunnskapsparken har eit tett samarbeid med næringsansvarlige i kommunane i Sogn og Fjordane. Vi samarbeider også tett med regionale og nasjonale aktørar som:

vestlandsforsking- hogskulen-i-sognogfjordane-
Fjord-invest- connect- sogn-og-fjordane-fylkeskommune
siva-  BTO