Eigarar og styre

Sogn og Fjordane Fylkeskommune  38%
Fjord Invest 37%
SIVA – selskapet for industrivekst SF 15%
Sogndal Kommune 8%
Helse Førde 1%
Stryn Næringshage AS 1%

 

Vidar Grønnevik (Styreleiar)

Bjørg Kristin Selvik
Hjørdis Vik
Endre Høgalmen
Ragnar Waalen
Terje Laberg

Varamedlem:
Astrid Hove