Eigarar og styre

Fjord Invest Såkorn AS 38%
Sogn og Fjordane Fylkeskommune 38%
SIVA – selskapet for industrivekst SF 15%
Sogndal Kommune 8%
Stryn Næringshage AS 1%

 

Vidar Grønnevik (Styreleiar)

Erik Kyrkjebø
Hjørdis Vik
Ulf Hustad
Terje Laberg
Audhild Botnen Schaathun

Varamedlem:
Astrid Hove