Kommersialisering av forskningsresultat

Kunnskapsparken er kommerslialiseringsaktør for Helse Førde og Høyskolen på Vestlandet i Sogn og Fjordane, og skal aktivt arbeide for å kommersialisere ideer og forskningsresultat fra miljøene. For bedre å få ut potensialet så har partene gått sammen om en felles toårig prosjektstilling med lokalisering i Førde på Vie. Gjennom dette arbeidet så ønsker en å skape et miljø for nyskaping der forskningsresultat og gode ideer blir til livskraftige vekstbedrifter. Stillingen ligger administrativt under Kunnskapsparken, men partene deler på utgiftene.

Stillingen ble lyst ut på nyåret og Joachim Vie ble tilsatt. Han starter i stillingen i august og skal jobbe med innovasjon og forretningsutvikling innenfor miljøene. Joachim Vie kommer fra stillingen som daglig leder og prosjektleder i reklamebyrået Rein Design. Han er utdannet journalist, og har en bachelorgrad i økonomi og organisasjon med spesialisering innen regnskap og forretningsutvikling. I tillegg så har han bred erfaring innen markedsføring og prosjektutvikling.

Kunnskapsparken ser et stort potensiale i samarbeidet og gleder seg til arbeidet videre.