Få hjelp til å etablere eiga bedrift

Etablerarkurs er for deg som treng kompetanse og rådgjeving i samband med utvikling av eigen forretningside, eller bare er nysgjerrig. Les meir og meld deg på her; http://www.driftig.no/kurstilbud/etablerarkurs