Dette er VRI – sett gjennom Sogn Aqua si utvikling

VRI (virkemiddel for regional innovasjon) er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Forskingsrådet. Satsingsområde i Sogn og Fjordane er marin næring, fornybar energi og bransjeuavhengig kompetansemekling. Målsetjinga for VRI er å bidra til utvikling og vekst i verksemder basert på ny kunnskap gjennom å mobilisere verksemder til å identifisere og definere eigne behov for forsking og utvikling.

Les meir i avisa Ytre Sogn.