Gründerdagen Z 2015 – 19.mai i Førde!

Gründerdagen ZGründerar og alle som har ein god forretningside vert ynskt velkommen til ein lærerik og spennande dag i Førde den 19.mai!

Les invitasjonen her: Gründerdagen Z 2015 – Invitasjon

Innhald
Gründerdagen Z set gründeren og dei gode ideane i sentrum. Caspar Lund frå Bergen Teknologioverføring (BTO) vil fortelje deg om LEAN Startup og korleis du på ein rask og billeg måte kan kvalitetssikre din forretningsidé. Vi byr også på inspirerande suksesshistorier frå lokale gründerar:

 • «Konkurrentar – vennar eller fiendar?» – Kinn Bryggeri v/Espen Lothe
 • «Frå liten til stor!» – Melin Medical v/Ingvill Hestenes
 • «Jo meire vi er saman…» Rocketfarm v/Halvor Gregusson

Finn Tokvam er vår konferansier gjennom dagen. Det vil bli nokre tillegg i programmet – så det er berre å gle seg!

Se hele programmet her: Gründerdagen Z 2015 – Program

Arrangørar
Gründerdagen Z er eit samarbeid mellom- og vert arrangert av Ernst & Young, Fjord Invest, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sunnfjord Næringsutvikling.

Stad og tidspunkt
Gründerdagen vert arrangert på Scandic Sunnfjord Hotell i Førde den 19. mai.
Programmet startar kl. 13:30 og varer til kl. 19:00. Vi avsluttar dagen med eit felles måltid.
På kvelden vil det bli anledning til å delta på Næringspub i forbindelse med Næringsdagane 2015.

Påmelding
Det er fortløpande påmelding. Ved påmelding før den 28.april er prisen kr. 500,-. Etter denne datoen er prisen kr. 650,-.
Siste påmeldingsfrist er den 12.mai! Det er bindande påmelding.
Lunsjbuffè og enkel matservering på ettermiddagen er inkludert.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål. Kontaktperson er Hilde Grinde, hilde@kpsf.no, 90 85 73 94.

Meld deg på ved å fylle inn skjema nedanfor:

Opps, fant ikke skjemaet.

Kunnskapsminister deltar på åpent møte i Sogndal

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Høyskolen i Sogn og Fjordane og stiller den 27.januar til åpent møte i Sogndal. Møtet har fokus på hvordan en kan få til et bærekraftig og vitalt forsknings- og utdanningsmiljø i Sogn og Fjordane i framtiden.

Møtet finner sted den 27.januar i Høyskolebygget i auditorium Josten fra kl.18:00 – 19:30.

Mer kunnskap om styrerarbeid?

Kurset «Skaff deg styrerkompetanse I» arrangeres i vår av Innovasjon Norge. Kurset skal gi kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Ein del av kurset foregår i fiktive styregrupper med realistiske bedriftssaker, basert på praktiske erfaringar. Kurset kvalifiserer potensielle styremedlemmar og gir formell kompetanse. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter.

Påmeldingsfrist er 1.februar 2015.

Les mer om kurset og meld deg på her.

Sogndal – et lite Sillicon Valley

«Sogndal – et lite Silicon Valley» er oppsummeringen til gründer og blogger Hans-Petter Nygård-Hansen etter et besøk i Sogndal i oktober. Utgangspunktet for besøket var responsen fra Rocketfarm til blogger Hans-Petter på artikkelen reaktive av natur. Rocketfarm ønsket å gjøre bloggeren oppmerksom på at det eksisterte et spennende utviklingsmiljø utenfor Oslo og inviterte han til Sogndal. Her fikk han møte teknologibedrifter fra Sogn og Fjordane som var samlet bl.a for å finne ut hvordan de kunne gjøre hverandre enda bedre i Norge og mot det utenlandske markedet. Hans-Petter Nygård-Hansen ble gjennom besøket sitt kjent med et miljø hvor aktørene heier på hverandre og spiller hverandre gode.

Les mer om Hans-Petter Nygård-Hansen sine betraktninger om besøket sitt her.

Heidi Aabrekk (Intempo) er årets gründer 2014

Heidi Aabrekk, gründer og dagleg leiar i Intempo AS, blei kåra til Årets Gründer 2014!

Utdelinga er eit samarbeid mellom Sparebanken Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge, Framtidsfylket og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, og prisen blei delt ut på Temposeminaret i Florø fredag 31. oktober! Prisvinnaren får 100.000 kr til utvikling av forretningsideen sin!

Intempo arbeidar for borns heilheitelege læringsmiljø heime og i barnehagen. Intempo har utvikla læringskonseptet Bravo-leiken, der kunnskap frå hjerneforskinga vert  kombinert med tradisjonell pedagogikk. Tidleg innsats fremjar varig utvikling og kan førebygge lærevanskar.

21. oktober i år vart ho også kåra til Årets günderkvinne på Vestlandet.

Les meir her.

Årets gründer 2014

Back to Start, Intempo, Mediebruket, Pixelwerk og Vendanor er alle finalister til kåringen av årets gründer 2014. Bedriftene representerer et bredt spekter og er alle gode og verdige kandidater.

Vinneren kåres under Temposeminaret i Florø den 31.oktober. Du har fortsatt mulighet til å stemme fram din favoritt.

Les mer om bedriftene og stem fram din favoritt her.

Store muligheter for små og mellomstore bedrifter!

Etter ønske fra næringslivet i regionen så kan vi nå tilby et informasjonsmøte og søknadsskriverkurs om SMB-instrumentet! Om du er en bedrift med internasjonale ambisjoner, så er dette en fin mulighet for deg til å bli orientert om gode finansieringsmuligheter.

Søknadsskriverkurs for SMB-instrumentet arrangeres onsdag den 6. november i Sogndal
Det er begrenset antall plasser og fortløpende påmelding.
Kurset er gratis.

Meld deg på til kontaktperson John Tveit på epost: john.tveit@innovasjonnorge.no i Enterprise Europe Network Norge/Innovasjon Norge. John Tveit kan kontaktes på tlf.nr. 980 28 771.
Kunnskapsparken v/Hilde Grinde kan også kontaktes på tlf.nr. 908 57 394.

Om datoene ikke passer så arrangeres kurset også i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Skien. Se datoene her.


Hvem kan søke støtte?
Små og mellomstore bedrifter med høye ambisjoner om internasjonalisering og vekst kan søke. Bedrifter kan søke alene eller sammen med andre. Ordningen skal sikre at innovative idéer når markedet. Målgruppen er primært etablerte bedrifter, men start-up bedrifter er på ingen måte utelukket.

Hva kan SMB-bedrifter få støtte til?
Gjennom SMB-instrumentet kan små og mellomstore bedrifter få finansiell støtte til kommersialisering av innovative idéer innenfor en rekke temaer og fagområder (helse, mat, hav, bio-økonomi, energi, klima, transport, samfunnssikkerhet med flere). Det er 3 faser i SMB-instrumentet. Støtten gis i form av tilskudd og rådgiving.
Det er også mulig å få økonomisk støtte gjennom PES til å skrive søknader både til fase 1 og fase 2 i SMB-instrumentet. 

 • Fase 1 – Konsept og mulighetsstudie (-6 mnd.):
  Engangssum på 50 000 Euro.
  Aktiviteter kan være risikovurderinger, kartlegging av immaterielle rettigheter, design, pilotsøknad, partnersøk etc.
  Fase en skal resultere i en mulighetsstudie og en utvidet forretningsplan.
 • Fase 2 – Innovasjonsaktiviteter (1-2 år):
  Engangssum på mellom 0.5 og 2.5 millioner Euro.
  Aktiviteter i denne fasen kan være demonstrasjoner, testing, utvikling av prototyper, pilotering, oppskalering, markedstilpasninger, FoU etc.
  Etter fase to skal innovasjonen være klar for markedet.
 • Fase 3 – Kommersialisering:
  Aktiviteter i denne fasen kan være styrket tilgang til privat finansiering, nettverk, opplæring ol.

Program for SMB-søknadsskriverkurs:
Kurset gir en kort introduksjon til SMB-instrumentet og viser hvordan Enterprise Europe Network kan bistå deg med søknadsprosessen. Det er også fokus på hvordan du kan skrive en god søknad, deltakelsesregler og økonomiske støtteordninger til selve søknadsskrivingen. I tillegg så kan du få snakke med en rådgiver om ditt prosjekt.

Se fullstendig program her.

Les mer om SMB-instrumentet her.

Heidi Aabrekk ble årets gründerkvinne Vestlandet 2014

Gründer Heidi Aabrekk vant prisen som årets gründerkvinne 2014 for Vestlandet. Prisen ble utdelt på Gründerdagen i Førde den 21.oktober. De andre finalistene var Berta Lende Røed fra Bryne som har utviklet FuelBox og Therese Wigstrand fra Voss som drifter selskapet Tiljamid.

Heidi Aabrekk er gründer av inkubatorbedriften Intempo og har utviklet et pedagogisk materiell som skal forebygge lese- og skrivevansker.

Målgruppa er små barn i alderen 0-3 år der BRAVO-leken gjennom sanseopplevinger, bokstaver, ord og aktiviteter skal stimulere språk og motorikk hos barn.  Heidi er utdannet pedagog og har kombinert kunnskap innen hjerneforskning og pedagogikk.

BRAVO-leken er ment å være et supplement til samlingsstunder i barnehager, men familier kan også ha glede av leken. BRAVO leken lanseres nå også i Danmark.

Som vinner av årets gründerkvinne 2014 Vestlandet mottar Heidi Aabrekk kr. 50 000,-. Hun vil også gå videre til den nasjonale finalen i Oslo den 18.november. Her vil hun møte 5 andre regionale finalister.

Vi i Kunnskapsparken gratulerer Heidi Aabrekk med en velfortjent pris!

nLink er kåret til det beste start-up konseptet på RoboBusiness-konferanse

Inkubatorbedriften nLink ble valgt ut som 1 av 15 robotbedrifter til å delta på RoboBusiness-konferansen i Bosten. Konferansen har som mål å koble ulike aktører (investorer, sluttbrukere, potensielle samarbeidspartnere ol.) som kan bidra til raskere vekst. Alle start-up bedriftene fikk mulighet til å presentere sin forretningsidé der nLink gikk av med seieren som det beste start-up konseptet. nLink vant også publikumsprisen.

Se nLink sin pitch her.

nLink utvikler mobile boreroboter for byggebransjen der målet blant annet er å reduserer belastningsskader. Roboten skal assistere elektrikere, rørleggere, himlingsmontøerer og andre i oppmåling og boring i betongtak. I dag orienterer roboten seg i rommet og kan måle opp forhåndsdefinerte hull som den bårer med slagdrill. Målet er at roboten også skal bruke BIM-filer(Bygningsinformasjonsmodeller).

Vi i Kunnskapsparken gratulerer nLink med seieren!

 

Ny næringskjede med nye produkt til den veksande kosthold- og helsemarknaden?

Onsdag 12 november blir det arrangert dialogmøte på på Quality Sogndal hotell med dette på dagsorden. Vi får innleiarar med kunnskap i sine felt heile vegen frå virkestoff i potensielle planter, til utvikling av nye produkt, testing av desse og kva som må til for at desse skal kome ut i marknaden. Ein investor vil sjå problemstillinga frå si side og gi innspel på korleis finansaktørane tenkjer. Med denne kunnskapen som utgangspunkt arrangerer vi dialogkafé der alle kan delta og bli med å sjå etter potensiale  for etablering av slik produksjon. Kva har vi av ressursar, industri, kunnskap, finansierignsmulegheiter, osv. i Sogn og Fjordane som vi kan utvikle eller byggje vidare på?

Er dette av interesse, så bli med og meld deg!

Sjå meir om programmet og påmelding her: FRUKT OG BÆRPRODUKT FOR LENGRE LIV OG BETRE HELSE