Oppføringer av roger

HSF-studenter tett på næringslivet

Stor interesse for studentenes kompetanse og faglige utgangspunkt. Studentene på fornybar energi-studiet i Sogndal trenger å kunne «ta», på næringslivet i regionen. Og nærigslivet viser stor interesse for studentenes kompetanse og faglige utgangspunkt. Med professor Phd Erling Holden og doktorgradsstudent Bente Johnsen Rygg som reiseleder, har studentene på bachelorstudiet i fornybar energi nylig gjennomført en […]

Matopplevingar i rikt kulturlandskap

To arkeologar sitt ønskje om å skape sine eigne mat- og naturarbeidsplassar er bakgrunnen for verksemda Knaken . No har spennande planar om vidareutvikling av mattilbodet gjeve dei plass i mat- og naturinkubatoren som vert drifta av Kunnskapsparken. Med kaféen Knaken på Kaupanger Hovedgård som utgangspunkt driv kaupingen Christoffer Knagenhjelm og kona Trude den kulturbaserte […]

Med falkeblikk og stødige hender

30. mars vart Falkeblikk teken opp i Fjord Inkubator. Bedrifta løyser både enkle og komplekse film- og fotooppdrag frå lufta med avansert utstyr. Selskapet vart etablert i september 2010 av personar i gründermiljøet på Fosshaugane Campus. Tore F. Lie er dagleg leiar, og pr. i dag den einaste fast tilsette i selskapet. Falkeblikk skal levere […]

Sport er gøy – også på internett!

Inkubatorbedrifta Sport Is Fun er no komen i brukartestfasen og utviklar nye modular til si sosiale plattform for organisering og planlegging av idrettsaktivitetar. (Foto: Tore F. Lie, Falkeblikk.no ) Det er sogningane Steinar Bukve Witsø og Leif Erik England Bergum som no kombinerer eiga idrettsinteresse med utviklarkompetanse og gründervilje i selskapet Sport Is Fun. – […]

Kraftig forsking på Campus

Forskar Parmita Saha og kollegane hennar ved Vestlandsforsking og på Høgskulen i Sogn og Fjordane jaktar svar på kva utfordringar og barrierer nylisensierte kraftprodusentar møter i oppstartsfasen. Bak satsinga ligg eit ønskje om å utvikle gode strategiar for ei effektiv utbygging av meir fornybar… I åra fram mot 2020 har Noreg forplikta seg til å […]