Oppføringer av Joril

RELEASE tek i mot Zeroakademiet

RELEASE er HVL sitt tverrfaglege strategiske forskingsprosjekt som har som mål å auke kunnskapen om dei lokale konsekvensane av produksjon av fornybar energi for økonomi, samfunn og miljø, for å sikre at nye fornybare energiprosjekt blir bærekraftige. Forskarane er godt i gang med å få ny kunnskap om korleis usikkerheit påverkar investorane si interesse i å […]

Utvikling og vekst ved produksjon av fornybar energi

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Sogn og Fjordane har vore partnarar i SECRE (Social Enterprises in Communities Renewable Energy). 12 partnarar frå Norge, Finland, Sverige, Island, Nord-Irland, Irland og Skotland har delteke. Programmet har vore finanisert av NPP (Northern Periphery Programme) saman med den enkelte partnar. Les meir om SECRE her. Produksjon av fornybar […]