Oppføringer av hilde

Årets Gründer Sogn og Fjordane!

Den 31.oktober er det kåring av den prestisjefylte og fylkesdekkende prisen «Årets Gründer 2014». Vinneren blir presentert på Temposeminaret i Florø og får med seg hele 100 000 kroner. Intensjonen med prisen er å stimulere til økt innovasjon og aktivitet i fylket. Det er tredje gang prisen deles ut. I 2012 var det Highsoft AS fra […]

Kunnskapsparken med ny informasjonsfilm

Kunnskapsparken kunne i høst lansere sin nye informasjonsfilm. Animasjonsfilmen informerer om inkubatortjenestene og hva vi kan hjelpe gründere med. Målet med filmen er å fortelle om vårt virkeområde på en enkel og informativ måte. Vi håper filmen vil bidra til at mange gründere tar kontakt. Filmen er laget av inkubatorbedriften Falkeblikk.

Inkubatorbedrift er del av et forskningsprosjekt ved Høyskolen i Sogn og Fjordane

Inkubatorbedriften Intempo AS har utviklet Bravo-leken. Målet med Bravo er å fremme læring og forebygge vansker ved å bedre den språklige bevisstheten, øke forståelsen og ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser. Intempo skal delta i et forskningsprosjektet sammen med Høyskolen i Sogn og Fjordane for å kartlegge effekt ved bruk av Bravo. Prosjektet involverer 22 barnehager […]

Inkubatorbedriften nLink revolusjonerer byggebransjen

Inkubatorbedriften nLink har, gjennom sitt samarbeid med Vintervoll utviklet verdens første automatiske borerobot. Boreroboten skal assistere elektrikere, rørleggere, himlingsmontører og andre arbeidsgrupper i oppmåling og boring i betongtak. Målet er å redusere belastningene for arbeiderne ved at roboten utfører de tyngste oppgavene. Boreroboten orienterer seg inne på byggeplassen hvor en rekke sensorer måler opp forhåndsdefinerte hull som roboten […]

Informasjonstreff om SkatteFUNN

Den 14.august arrangerer Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge informasjonstreff om Skattefunn. SkatteFunn-ordninga kan gi di bedrift inntil 20 % skattefrådrag på kostnadar knytt til forskings- eller utviklingsarbeid. Om di bedrift ikkje er i skatteposisjon, så vil støtta utbetalast som eit kontant tilskot frå likningsmyndigheitene. Du kan sende inn SkatteFunn-søknad heile året. Men om […]

Samarbeid gir vekst

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane skal bidra til innovasjon og vekst og hjelpe gründere til å lykkes. I dette arbeidet ser en viktigheten av bl.a. samlokalisering og nettverksbygging. Når flere bransjer møtes skapes det ofte en merverdi i form av nye ideer og vekst. Dette vil igjen trekke til seg nye folk og skape flere etableringer og […]