Oppføringer av hilde

Gründerdagen Z 2015 – 19.mai i Førde!

Gründerar og alle som har ein god forretningside vert ynskt velkommen til ein lærerik og spennande dag i Førde den 19.mai! Les invitasjonen her: Gründerdagen Z 2015 – Invitasjon Innhald Gründerdagen Z set gründeren og dei gode ideane i sentrum. Caspar Lund frå Bergen Teknologioverføring (BTO) vil fortelje deg om LEAN Startup og korleis du på ein rask og billeg måte […]

Kunnskapsminister deltar på åpent møte i Sogndal

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Høyskolen i Sogn og Fjordane og stiller den 27.januar til åpent møte i Sogndal. Møtet har fokus på hvordan en kan få til et bærekraftig og vitalt forsknings- og utdanningsmiljø i Sogn og Fjordane i framtiden. Møtet finner sted den 27.januar i Høyskolebygget i auditorium Josten fra kl.18:00 – 19:30.

Mer kunnskap om styrerarbeid?

Kurset «Skaff deg styrerkompetanse I» arrangeres i vår av Innovasjon Norge. Kurset skal gi kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Ein del av kurset foregår i fiktive styregrupper med realistiske bedriftssaker, basert på praktiske erfaringar. Kurset kvalifiserer potensielle styremedlemmar og gir formell […]

Sogndal – et lite Sillicon Valley

«Sogndal – et lite Silicon Valley» er oppsummeringen til gründer og blogger Hans-Petter Nygård-Hansen etter et besøk i Sogndal i oktober. Utgangspunktet for besøket var responsen fra Rocketfarm til blogger Hans-Petter på artikkelen reaktive av natur. Rocketfarm ønsket å gjøre bloggeren oppmerksom på at det eksisterte et spennende utviklingsmiljø utenfor Oslo og inviterte han til Sogndal. Her […]

Årets gründer 2014

Back to Start, Intempo, Mediebruket, Pixelwerk og Vendanor er alle finalister til kåringen av årets gründer 2014. Bedriftene representerer et bredt spekter og er alle gode og verdige kandidater. Vinneren kåres under Temposeminaret i Florø den 31.oktober. Du har fortsatt mulighet til å stemme fram din favoritt. Les mer om bedriftene og stem fram din […]

Store muligheter for små og mellomstore bedrifter!

Etter ønske fra næringslivet i regionen så kan vi nå tilby et informasjonsmøte og søknadsskriverkurs om SMB-instrumentet! Om du er en bedrift med internasjonale ambisjoner, så er dette en fin mulighet for deg til å bli orientert om gode finansieringsmuligheter. Søknadsskriverkurs for SMB-instrumentet arrangeres onsdag den 6. november i Sogndal.  Det er begrenset antall plasser og fortløpende påmelding. Kurset er gratis. […]

Heidi Aabrekk ble årets gründerkvinne Vestlandet 2014

Gründer Heidi Aabrekk vant prisen som årets gründerkvinne 2014 for Vestlandet. Prisen ble utdelt på Gründerdagen i Førde den 21.oktober. De andre finalistene var Berta Lende Røed fra Bryne som har utviklet FuelBox og Therese Wigstrand fra Voss som drifter selskapet Tiljamid. Heidi Aabrekk er gründer av inkubatorbedriften Intempo og har utviklet et pedagogisk materiell som skal forebygge lese- og skrivevansker. […]

nLink er kåret til det beste start-up konseptet på RoboBusiness-konferanse

Inkubatorbedriften nLink ble valgt ut som 1 av 15 robotbedrifter til å delta på RoboBusiness-konferansen i Bosten. Konferansen har som mål å koble ulike aktører (investorer, sluttbrukere, potensielle samarbeidspartnere ol.) som kan bidra til raskere vekst. Alle start-up bedriftene fikk mulighet til å presentere sin forretningsidé der nLink gikk av med seieren som det beste […]

Konferansen Lyden av menneske

Den 11. og 12. februar 2015 blir konferansen “Lyden av mennesket” arrangert på Haugland. Helsefremming og innovasjon er temaet på konferansen kor målet er å styrke vestregionen i arbeidet med å fremme forsking, utvikling og tenestedesign innan helserelaterte emne. Ein ynskjer å danne nettverk for saman å skape nye løsingar på dei utfordringane vi står ovanfor i dag […]