Oppføringer av hilde

Stor tildeling til SPV-fondet

Sparebanken Vest sitt næringsfond, SPV fondet, har fått tildelt 1.5 millioner fra Sparebanken Vest. Tildelingen er en kraftig økning og skal benyttes til næringsutvikling i Sogn og Fjordane med mål om flere arbeidsplasser og bærekraftige nyetableringer i Sogn og Fjordane. Kunnskapsparken administrerer fondet og gleder seg over de nye mulighetene dette gir for vekst i Sogn […]

Stor søknad til SPV-fondet

Sparebanken Vest sitt næringsfond, SPV fondet, gir fødselshjelp til gode og nyskapande idéar. Målet er å få fram berekraftige nyetableringar og framtidsretta arbeidsplassar i Sogn og Fjordane. Fristen for å søkje var den 13.mars. Kunnskapsparken administrerer fondet og har motteke over 25 søknader. Søknadene blir framlagt for styret i Næringsstiftinga den 24.april.

Bli med på å skape framtidens helsetjenester…

Helse Førde ønsker å komme i kontakt med bedrifter som vil være med på å utvikle framtidens helsetjenester og inviterer til Dialogkonferanse den 23.mai på Scandic Sunnfjord hotell i Førde. Her vil deltakerne få informasjon om behov, utfordringer og framtidsplaner. Det blir også mulighet for speed-dating med personer fra Helse Førde. Se invitasjon her og påmelding her. […]

Velkommen til Gründerdagen Z i Loen den 10.mai!

Gründerar og alle som har ein god forretningside vert ynskt velkommen til ein lærerik og spennande dag i Loen den 10.mai! Innhald Gründerdagen Z set gründeren og dei gode ideane i sentrum.Lær om crowdfounding, alternative finansieringsmoglegheiter og korleis ein investor tenkjer. Meld deg på pitch-konkurranse og vinn flotte premiar. Høyr på og lær av gründerar som har lykkast. Få […]

Er fornybare energiprosjekt lokalt bærekraftige?

Dei tyske forskarane Jana og August har flytta til Sogndal for å være med i Høgskulen sitt store forskingsprosjekt Release. «Release» set fokus på verknader anlegg for produksjon av fornybar energi har på lokalsamfunnet rundt. Spørsmålet er: er prosjekta bærekraftige når effektane på miljø, økonomi og samfunn vert vurdert under eitt? Det omfattande forskingsprosjektet er finansiert av […]

Grøn vekst i Sogn og Fjordane

Grønt skifte og omstilling er omgrep som er på plakaten i media, politikken og kvardagen til oss alle. Men kva er eigentleg Grønt skifte? Kva innhald har det og korleis skal vi få det til? Her er det mange svar og tilnærmingar. Men det viktigaste svaret er at verden må gjennom ei grunnleggjande omstilling, der […]

Gründersamling og workshop i Florø

Fram Flora AS arrangerer gründersamling og workshop i Florø den 26. og 27.november. Målet er å bidra til inspirasjon og motivasjon blant gründere. På samlingen vil bedriftene fra idélaben og inkubatoren fortelle litt om hva de driver med. IT-gründer Silje Vallestad vil også fortelle om sin oppstart av Bipper Communication i 2006. På workshop den […]

Lederutvikling i Sogn og Fjordane

Programmet for lederutvikling i Sogn og Fjordane (LIFF) er et tilbud til ledere og mellomledere der fagområdet denne gangen er internasjonalisering. Programmet består av 3 samlinger og er et samarbeid mellom Stryn Næringshage og Innovasjon Norge. Les her for mer informasjon og påmelding.

Oppfinnermesse i Førde

Sparebanken Sogn og Fjordane, Coop Vest og Smart Connect inviterer til oppfinner-messe i Førde den 17.oktober. Hovedpremien er på kr. 10 000,- og det konkurreres i ulike klasser. Les mer om arrangementet her.

Introduksjonskurs i Samfunnsansvar

Systematisk arbeid med samfunnsansvar kan skape nye forretningsmoglegheitar og tiltrekke gode kvalifiserte medarbeidarar. Målet med kurset er å auke bedriftens kunnskap om å arbeide med samfunnsansvar, og korleis konkret ein jobbar med dette i eigne bedrifter. Introkurset vert arrangert på følgjande stadar: * Kurs på Sandane 14.oktober  * Kurs i Sogndal 21.oktober * Kurs i Florø 3. november  * Kurs […]