Oppføringer av hilde

Skriveverkstad SkatteFUNN: Skei, 14. august

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med Forskingsrådet og Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane aktiv skrivedag i SkatteFUNN: Skriveverkstad. SkatteFUNN er ei skattefrådragsordning for bedrifter som utviklar nye eller betre varer, tenester eller produksjonsprosessar. Lurer du på om SkatteFUNN er noko for di bedrift, eller er du i gang med ein søknad? Kom på […]

Kunnskapsparken søker trainee innan forretningsutvikling

Har du interesse for strategi, innovasjon og entreprenørskap? Bli med på laget for å hjelpe fram framtidas vekstbedrifter. Skynd deg! Søknadsfristen er 2.juli 2018. Vi tilbyr trainee–stilling som forretningsutviklar, der stillinga er del av Framtidsfylket sitt traineeprogram i 2018/19. Du er ein initiativrik, sjølvgåande, utadvent og strukturert person. Du er ein lagspelar og nettverksbyggar med interesse […]

Lokale konsekvensar av vasskraftanlegg i høgfjellet

I kjølvatnet av alle typar naturinngrep vil lokalmiljøet oppleve både positive og negative følgjer. Som vi skal sjå, vil utbygging av fornybar energi i høgfjellet, vasskraftutbygging, ofte få konsekvensar for landskap og natur. Vasskraftutbygging gjev tilgang til rein energi, men samstundes fører slik utbygging til store landskapsinngrep. Overskotsmateriale frå kilometerlange tunnelar i fjellet som leiar […]

#InnovateNOR – spennende lesning om våre beste oppstartsselskaper

Årsrapporten til FiN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge) byr på spennende lesning for de som er opptatt av innovasjon, vekst og entreprenørskap. I tillegg til våre tidligere inkubatorbedrifter nLink og Melin Medical, kan du her lese om mange andre suksessbedrifter i hele Norge. Årsrapporten gir en god oversikt over de ledende innovasjons- og nyskapingsmiljøene i […]

Kommersialisering av forskningsresultat

Kunnskapsparken er kommerslialiseringsaktør for Helse Førde og Høyskolen på Vestlandet i Sogn og Fjordane, og skal aktivt arbeide for å kommersialisere ideer og forskningsresultat fra miljøene. For bedre å få ut potensialet så har partene gått sammen om en felles toårig prosjektstilling med lokalisering i Førde på Vie. Gjennom dette arbeidet så ønsker en å […]

Gründerbedrift med fokus på pasientbehandling

Med kunnskap fra forskning ved Helse Førde Mental Health Informatics AS er et nystartet selskap som skal videreutvikle NORSE, et elektronisk databehandlingssystem for mer effektiv og bedre pasientbehandling. Systemet er utviklet av Christian Moltu og hans kollega Sam Nordberg ved Helse Førde og i første omgang rettet mot pasienter med psykiske lidelser. Sam Nordberg, gründer […]

Pitche-seier ble Sognefjord Kaffibrenneri

Pitche-seiere gav en god start Gründeren Kjetil Russenes vant pitchekonkurransen i regi av Kunnskapsparken og Sogn Næring under årets Fjellsportfestival. Ideen til gründeren var å starte et kaffebrenneri i Sogn og Fjordane. Etter noen krevende måneder begynner nå ideen å ta form. I tillegg til en pengepremie på kr. 20 000,- inneholdt premien veiledningstimer og kontorplass. Kjetil […]

Reisebrev frå HVL-Fornybar Energi studentar

Andre års fornybar energistudentar ved HVL fekk i mai månad reise på ekskursjon til Mongstad næringspark. Det heile starta med at ein av studentane Sofie Øvretveit som kjem frå området, kom med eit forslag til professoren ved linja Erling Holden som viste stort engasjement til å få dette gjennomført. Her står heile klassen framfor TCMs […]