Oppføringer av Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Kunnskapsparken tildelt rekordstor pengegåve

– Skal bidra til vekst og arbeidsplassar i fylket. Kjetil Kvåle Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane er tildelt tre millionar av Sparebankstiftinga og Sparebanken i Sogn og Fjordane. Pengane skal gå til «å legge grunnlag for utvikling av nye og fleire arbeidsplassar innan nye og eksisterande verksemder i fylket». – Tidlegare har vi gitt Kunnskapsparken […]