Oppføringer av Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

HMS-kurs for inkubatorbedriftar

Sognefjorden Næringshage tilbyr i samarbeid med Bedriftshelse 1 lovpålagt HMS-kurs for leiarar 15. februar 2018. Her er òg våre inkubatorbedriftar invitert. Kurset går over ein dag og er tilpassa leiarar med arbeidsgjevaransvar. I følgje Arbeidsmiljølovens § 3 -5 skal arbeidsgjevarar gjennomgå HMS-opplæring. Fokus er leiar si rolle i bedrifta sitt HMS-arbeid. Det vert lagt vekt […]

Investorane trur på nLink

Å utvikle robotar er alt anna enn gratis. Difor har nLink fått med seg over 20 private investorar, med alt frå tannleger til folk i byggebransjen. – Det er skummelt å be folk om store pengesummar. Du føler at du tiggar. Men eg trur investorane våre er vel så samfunnsengasjerte som investorfokuserte. Dei vil at […]

Furberg Snowboards vil doble produksjonen kvar vinter

Inkubatorbedrifta sel allereie fleire hundre brett, men ambisjonane til Daniel Furberg (36) er langt høgare. Det starta for Daniel Furberg som for mange andre, med ei verksemd i garasjen. I 2009 var frikøyraren lei av at utviklinga av frikøyringsbrett sto på staden kvil, mens skisporten drog lasset med nyvinningar år etter år. Han starta eit enkelmannsføretak […]

Kunnskapsparken tildelt rekordstor pengegåve

– Skal bidra til vekst og arbeidsplassar i fylket. Kjetil Kvåle Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane er tildelt tre millionar av Sparebankstiftinga og Sparebanken i Sogn og Fjordane. Pengane skal gå til «å legge grunnlag for utvikling av nye og fleire arbeidsplassar innan nye og eksisterande verksemder i fylket». – Tidlegare har vi gitt Kunnskapsparken […]