Oppføringer av Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Gro Rukan er nytilsett hos oss

(Foto: Kristine Folland) Gro skal jobbe med innovasjon og nyskaping innan helse og utdanning. Eikefjordingen er for mange kjend som dagleg leiar i Framtidsfylket. Det har ho vore i fem år, men i år ønskja ho å søkje nye utfordringar. – Eg har fått tittelen forretningsutviklar i Kunnskapsparken, men eg er like mykje ein brubyggjar. […]

Fylkeskommunen gir støtte til nytt innovasjonsprogram ved HVL

Målet er å fremje ein kultur for innovasjon og entreprenørskap blant studentane ved Høgskulen på Vestlandet. Programmet er ei treårig satsing, der hovudmålet er å etablere ein robust struktur for å fremje innovasjons- og entreprenørskapskultur blant studentane ved HVL. – Programmet skal hjelpe til å utvikle ferdigheitar og metodar som gjer at studentar kan gå […]

To nye Driftig-kurs

Er kursa «Markandsføring med sosiale medium» og «Starte nettbutikk» noko for deg og di bedrift? Driftig arrangerer ulike kurs til gründerar i Sogn og Fjordane – heilt gratis. Nå er det satt opp nye kurs i 2018. Kurshaldere er Linda Kragseth (SoMe-kurset) og Kenneth Westby (netthandelskurset), begge frå Keyteq.   Dato Marknadsføring med sosiale medium: […]

Gründerkveld på FUS 20.mars

Har du ein god idé, men manglar pengar? Eller er du gründer og vil utvida nettverket i Sogn? Det er snart søknadsfrist til Sparebanken Vest sitt næringsfond (26. mars), og vi er på jakt etter gode søknader. Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane inviterer dermed til informasjon om sparebanken Vest sitt næringsfond og lett mingling tysdag […]

Samling med innovasjonsnettverk på Vestlandet

Kunnskapsparken er på samling i Hardanger, for å bli betre kjend med innovasjonsnettverket «Inunet Hordaland». Inunet Hordaland er eit innovasjonsnettverk som består av fem næringshagar, tre inkubatorar, Impact Hub Bergen, Innovasjon Norge Hordaland​ og Hordaland fylkeskommune. Bergen Teknologioverføring er prosjektleiar for nettverket og har invitert med «kollegaer» frå Sogn og Fjordane til felles samling i […]

Bli med på påsketreff i Nordfjord

Alle som har interesse av å bu, leve og arbeide i Nordfjord må få med seg dette. Saman med Nordfjordeid Næringshage, inviterer Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane deg og di bedrift til «bli-kjend-fest» for å møte nye folk i Nordfjord. Tysdag 27. mars møter du eit spennande og mangfaldig næringsliv på Operahuset Nordfjord frå kl. […]

Få pengestønad i ein tidleg fase

Er du gründer eller ei bedrift med ein god idé? Sparebanken Vest sitt næringsfond har søknadsfrist 26. mars. Har du ein god idé? Ei ny teneste eller eit nytt produkt? Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane ønskjer å hjelpe gode idéar og tilbyr pengestøtte på inntil 300.000 kronar per prosjekt. Om næringsfondet Næringsfondet […]

Jobbe i Sogn? Gründer i Sogn?

Møt næringsliv og gründerar på næringsmiddag under Fjellsportfestivalen. Skaff deg ein jobb her – eller lag din eigen arbeidsplass – torsdag kl. 17.00 kan du treffe spennande gründerar og arbeidsgjevarar som fortel kva dei jobbar med og kva medarbeidarar dei er på jakt etter. Det er mange gode grunnar til at ynskjer å vise vise […]