Oppføringer av Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Lege, sivilingeniør og småbarnspappa satsar på innovativ idé

Kvifor namnet Eyrsys? Eyr er den norrøne gudinna for legekunsten, medan «sys» står for system. – Utan starthjelp og finansiering hadde det ikkje blitt noko. Risikoen hadde vore for stor og eg hadde ikkje turt å redusere legejobben, fortel 45-åringen. Andreas Englin er utdanna både lege og sivilingeniør innan teknisk fysikk. Han har vore med […]

Vi ser etter fleire gode gründerar og prosjekt som ynskjer rask vekst

Kunnskapsparken driftar kontorlokalane FUS i Sogndal saman med Sogn Næring. Foto: FUS v/Falkeblikk. Vårt inkubatorprogram stig i tilskotsmodellen til SIVA. Dette er ein anerkjenning av våre resultat og tenester. Vi takkar for tilliten og vi skal fortsette å levere gode tenester som bidreg til å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og […]

Lokalt næringsliv med på forskingsprosjekt

Teknoløft Sogn og Fjordane har fått 40 millionar til å bygge eit sterkt forskings- og utdanningsmiljø som er relevant for næringslivet i fylket. I Teknoløft skal det byggjast eit sterkare teknologisk forsking- og utdanningsmiljø ved Høgskulen på Vestlandet og i Vestlandsforsking. – Vi skal byggje opp kapasiteten. Vi skal tilsette fleire professorar, doktorgradstipendiatar og utarbeide […]

Hels på vår nye trainee

Tuva Eide (25) har erfaring og eigenskapar som passar oss godt. Eide har ein fersk mastergrad i lomma, i entreprenørskap, innovasjon og samfunn frå NTNU Trondheim. Frå før har ho ein bachelorgrad i statsvitskap og språk frå Sør-Afrika. No har ho starta som trainee hos oss i Kunnskapsparken, med tittelen forretningsutviklar – noko vi er […]

Få 300.000,- i fødselshjelp til din idé

Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane ønskjer å hjelpe gode idear og tilbyr pengestøtte på inntil 300.000 kronar per prosjekt. Fondet skal gi fødselshjelp til idear i ein tidleg fase, gjerne før dei får hjelp av verkemiddelapparatet. Dette gjeld gründerarar i startgropa og bedrifter som ønskjer å utvikle seg. Typiske aktivitetar ein kan […]

Markant vekst for bedrifter i Siva-støtta inkubatorar

Ein ny SSB-rapport viser at inkubasjons- og næringshageprogramma er effektive virkemidlar for å oppnå vekst og verdiskaping i næringslivet. Rapporten frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at bedriftene som er tilknytt ein inkubator eller næringshage har betre økonomisk utvikling enn samanliknbare føretak i ein kontrollgruppe. Effektane er betydelege for bedriftenes verdiskaping, omsetning og antal tilsette. Kunnskapsparken […]

Høgare ambisjonar etter pitchtrening

Vi tok med inkubatorbedriftene på pitchtrening, for å bli betre på å kommunisere med investorar. – Det var litt av ein transformasjon. Enkelte var noko tilbakehalden da vi starta dagen, men mot slutten skulle fleire av bedriftene erobre verda. Alle gründerane hadde med andre ord  flott utvikling og bratt læringskurve, der dei etterkvart framsto som […]

Bli med på jomfruturen til Future of the Fjords

Foto: sverrehjornevik.com/Flåm AS Under Næringsdagane i Balestrand får du eit spennande opplegg på den heilelektriske båten. Næringsdagane 2018 går av staben 2. og 3. mai i Balestrand. Tema er «Når mennesket møter teknologi – verdien av arbeid». Saman med Siva (selskapet for industrivekst) og Forum for Grøn Energi, arrangerer vi ein spennande tur med båten Future […]