Oppføringer av Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Få 300.000,- i fødselshjelp til din idé

Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane ønskjer å hjelpe gode idear og tilbyr pengestøtte på inntil 300.000 kronar per prosjekt. Fondet skal gi fødselshjelp til idear i ein tidleg fase, gjerne før dei får hjelp av verkemiddelapparatet. Dette gjeld gründerarar i startgropa og bedrifter som ønskjer å utvikle seg. Typiske aktivitetar ein kan […]

Markant vekst for bedrifter i Siva-støtta inkubatorar

Ein ny SSB-rapport viser at inkubasjons- og næringshageprogramma er effektive virkemidlar for å oppnå vekst og verdiskaping i næringslivet. Rapporten frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at bedriftene som er tilknytt ein inkubator eller næringshage har betre økonomisk utvikling enn samanliknbare føretak i ein kontrollgruppe. Effektane er betydelege for bedriftenes verdiskaping, omsetning og antal tilsette. Kunnskapsparken […]

Høgare ambisjonar etter pitchtrening

Vi tok med inkubatorbedriftene på pitchtrening, for å bli betre på å kommunisere med investorar. – Det var litt av ein transformasjon. Enkelte var noko tilbakehalden da vi starta dagen, men mot slutten skulle fleire av bedriftene erobre verda. Alle gründerane hadde med andre ord  flott utvikling og bratt læringskurve, der dei etterkvart framsto som […]

Bli med på jomfruturen til Future of the Fjords

Foto: sverrehjornevik.com/Flåm AS Under Næringsdagane i Balestrand får du eit spennande opplegg på den heilelektriske båten. Næringsdagane 2018 går av staben 2. og 3. mai i Balestrand. Tema er «Når mennesket møter teknologi – verdien av arbeid». Saman med Siva (selskapet for industrivekst) og Forum for Grøn Energi, arrangerer vi ein spennande tur med båten Future […]

Gro Rukan er nytilsett hos oss

(Foto: Kristine Folland) Gro skal jobbe med innovasjon og nyskaping innan helse og utdanning. Eikefjordingen er for mange kjend som dagleg leiar i Framtidsfylket. Det har ho vore i fem år, men i år ønskja ho å søkje nye utfordringar. – Eg har fått tittelen forretningsutviklar i Kunnskapsparken, men eg er like mykje ein brubyggjar. […]

Fylkeskommunen gir støtte til nytt innovasjonsprogram ved HVL

Målet er å fremje ein kultur for innovasjon og entreprenørskap blant studentane ved Høgskulen på Vestlandet. Programmet er ei treårig satsing, der hovudmålet er å etablere ein robust struktur for å fremje innovasjons- og entreprenørskapskultur blant studentane ved HVL. – Programmet skal hjelpe til å utvikle ferdigheitar og metodar som gjer at studentar kan gå […]

To nye Driftig-kurs

Er kursa «Markandsføring med sosiale medium» og «Starte nettbutikk» noko for deg og di bedrift? Driftig arrangerer ulike kurs til gründerar i Sogn og Fjordane – heilt gratis. Nå er det satt opp nye kurs i 2018. Kurshaldere er Linda Kragseth (SoMe-kurset) og Kenneth Westby (netthandelskurset), begge frå Keyteq.   Dato Marknadsføring med sosiale medium: […]