Auka verdiskaping ved hjelp av forsking

Vi hjelper bedrifter med å finne fram til rett FoU-kompetanse til utviklingsprosjekt.
Vi kjenner også finansieringsmoglegheitene, og bidreg til prosjektutvikling.