Vi ser etter fleire gode gründerar og prosjekt som ynskjer rask vekst

Vi ser etter fleire gode gründerar og prosjekt som ynskjer rask vekst

Vårt inkubatorprogram har stige i tilskotsmodellen til Siva. Dette anerkjenner våre teneste og ekspertisen me kan gje våre medlemmar.

Lokalt næringsliv med på forskingsprosjekt

Lokalt næringsliv med på forskingsprosjekt

Teknoløft Sogn og Fjordane har fått 40 millionar til å bygge eit sterkt forskings- og utdanningsmiljø som er relevant for næringslivet i fylket.

Rekkje stiutvikling har utvikla «den nye ballbingen»

Rekkje stiutvikling har utvikla «den nye ballbingen»

Roald Eidsheim har møtt mykje motstand i sine fire år som gründer. Men nå har han funne eit konsept som funkar.

Hels på vår nye trainee

Hels på vår nye trainee

Tuva Eide (25) har erfaring og eigenskapar som passar oss godt.

Vil du møte investorar? Bli med på Kapitaldagen

Vil du møte investorar? Bli med på Kapitaldagen

Korleis skaffe midlar til utvikling og vekst? Korleis finne nokon som vil investere pengar i din idé?

Få 300.000,- i fødselshjelp til din idé

Få 300.000,- i fødselshjelp til din idé

Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane har søknadsfrist 22. september.

Kunnskapsparken søker trainee innan forretningsutvikling

Kunnskapsparken søker trainee innan forretningsutvikling

Kunnskapsparken søker person med interesse for strategi, innovasjon og entreprenørskap.

Markant vekst for bedrifter i Siva-støtta inkubatorar

Markant vekst for bedrifter i Siva-støtta inkubatorar

Ein ny SSB-rapport viser at inkubasjons- og næringshageprogramma er effektive virkemidlar for å oppnå vekst og verdiskaping i næringslivet.